[kaffe] CVS kaffe (robilad): kaffe/kaffevm/jni/jni-string.c (KaffeJNI_ReleaseStringUTFChars):

Kaffe CVS cvs-commits at kaffe.org
Sat Sep 22 13:05:47 PDT 2007


PatchSet 7557 
Date: 2007/09/22 20:01:49
Author: robilad
Branch: HEAD
Tag: (none) 
Log:
2007-09-22 Dalibor Topic <robilad at kaffe.org>

* kaffe/kaffevm/jni/jni-string.c (KaffeJNI_ReleaseStringUTFChars):
Introduced local variable to fix compiler warning on x86_64-linux.

Members: 
	ChangeLog:1.5055->1.5056 
	kaffe/kaffevm/jni/jni-string.c:1.17->1.18 

Index: kaffe/ChangeLog
diff -u kaffe/ChangeLog:1.5055 kaffe/ChangeLog:1.5056
--- kaffe/ChangeLog:1.5055	Sat Sep 22 17:36:12 2007
+++ kaffe/ChangeLog	Sat Sep 22 20:01:49 2007
@@ -1,5 +1,10 @@
 2007-09-22 Dalibor Topic <robilad at kaffe.org>
 
+	* kaffe/kaffevm/jni/jni-string.c (KaffeJNI_ReleaseStringUTFChars): 
+	Introduced local variable to fix compiler warning on x86_64-linux.
+
+2007-09-22 Dalibor Topic <robilad at kaffe.org>
+
 	Fixed compiler warning on x86_64-linux.
 
 	* kaffe/kaffevm/classMethod.c (methodIsNative): New function.
Index: kaffe/kaffe/kaffevm/jni/jni-string.c
diff -u kaffe/kaffe/kaffevm/jni/jni-string.c:1.17 kaffe/kaffe/kaffevm/jni/jni-string.c:1.18
--- kaffe/kaffe/kaffevm/jni/jni-string.c:1.17	Sun Jul 16 16:17:46 2006
+++ kaffe/kaffe/kaffevm/jni/jni-string.c	Sat Sep 22 20:01:50 2007
@@ -196,9 +196,11 @@
 void
 KaffeJNI_ReleaseStringUTFChars(JNIEnv* env UNUSED, jstring data UNUSED, const char* chars)
 {
+ void * utf_chars = (void *) chars;
+
  BEGIN_EXCEPTION_HANDLING_VOID();
 
- KFREE((void *) chars);
+ KFREE(utf_chars);
 	
  END_EXCEPTION_HANDLING();
 }
More information about the kaffe mailing list