Adressen du har sendt til vil snart ikke virke

Telenor Nextel as helpdesk at online.no
Fri Mar 12 07:30:16 PST 1999


English summary at the end of this message.

Dette er et svar som sendes automatisk. Denne meldingen går
til alle som sender epost til en adresse som slutter på @sn.no

Schibsted Nett og Telenor Online fusjonerte i 1997 og det nye
selskapet heter nå Telenor Nextel. Før fusjonen hadde alle kunder
hos Schibsted Nett e-post adresse "brukernavn at sn.no". Etter
fusjonen har de aller fleste av Telenor Nextels kunder byttet e-post
adresse slik at de fikk "brukernavn at online.no" som sin adresse.

Selve adressen, eller "domenet" sn.no har blitt beholdt av Telenor
Nextel i en overgangsperiode. Nå vil imidlertid domenet sn.no bli
nedlagt fra 08.04.1999. Derfor vil adressen du sendte epost til
ikke virke etter denne datoen. For å få oppgitt ny korrekt adresse
er det enklest å sende en henvendelse til din mottaker og spørre om
dette.

Hvis du er kunde av Telenor Nextel og ennå ikke har byttet til vår
server for epost, eller endret epost-adressen i ditt epost-program
vil du finne hvordan du gjør dette her:
http://www.nextel.no/kundesenter/hjelp/sn-migrasjon/endre.html

Har du ytterligere spørsmål rundt dette kan du sende epost til
helpdesk at online.no


Med hilsen

Telenor Nextel as

--
English summary:
This is an auto-generated reply. The two Internet Service Providers 
Telenor Online and Schibsted Nett merged in 1997. All 
Schibsted Nett customers had an @sn.no e-mail address. As a 
result of the merger the domain sn.no will be closed down from 
April 8th, 1999. After this date you will no longer be able to send
e-mail to any e-mail addresses ending with @sn.no

All users have been allocated a new e-mail address. Please e-mail
the user and request their new e-mail address. Most users now
have addresses ending with @online.no

Should you have any queries please e-mail helpdesk at online.no for
further assistance.


More information about the kaffe mailing list