[kaffe] Kaffe CVS: kaffe hkraemer

Kaffe CVS cvs-commits at kaffe.org
Wed Jun 11 09:56:01 PDT 2003


CVSROOT:	/cvs/kaffe
Module name:	kaffe
Changes by:	hkraemer	03/06/11 09:54:14

Modified files:
	.       : ChangeLog 
	kaffe/kaffevm : findInJar.c baseClasses.c external.c gcFuncs.c 
	         itypes.c thread.c utf8const.c 

Log message:
2003-06-11 Helmer Kraemer <hkraemer at freenet.de>

* kaffe/kaffevm/baseClasses.c,
kaffe/kaffevm/findInJar.c,
kaffe/kaffevm/external.c,
kaffe/kaffevm/gcFuncs.c,
kaffe/kaffevm/itypes.c,
kaffe/kaffevm/thread.c,
kaffe/kaffevm/utf8const.c:
add some debug messages to show the initialization steps

More information about the kaffe mailing list