[kaffe] CVS kaffe (guilhem): Compilation fix

Kaffe CVS cvs-commits at kaffe.org
Tue Sep 26 13:24:28 PDT 2006


PatchSet 7428 
Date: 2006/09/26 20:13:28
Author: guilhem
Branch: HEAD
Tag: (none) 
Log:
Compilation fix

2006-09-26 Guilhem Lavaux <guilhem at kaffe.org>

    * kaffe/kaffevm/jni/jni-refs.c:
    (KaffeJNI_DeleteWeakGlobalRef): Moved variable declaration out to
    be able to compile kaffe on standard C compiler.

Members: 
	ChangeLog:1.4928->1.4929 
	kaffe/kaffevm/jni/jni-refs.c:1.7->1.8 

Index: kaffe/ChangeLog
diff -u kaffe/ChangeLog:1.4928 kaffe/ChangeLog:1.4929
--- kaffe/ChangeLog:1.4928	Mon Sep 25 18:24:14 2006
+++ kaffe/ChangeLog	Tue Sep 26 20:13:28 2006
@@ -1,3 +1,9 @@
+2006-09-26 Guilhem Lavaux <guilhem at kaffe.org>
+
+	* kaffe/kaffevm/jni/jni-refs.c:
+	(KaffeJNI_DeleteWeakGlobalRef): Moved variable declaration out to
+	be able to compile kaffe on standard C compiler.
+
 2006-09-25 Guilhem Lavaux <guilhem at kaffe.org>
 
 	* kaffe/kaffevm/jni/jni-refs.c
Index: kaffe/kaffe/kaffevm/jni/jni-refs.c
diff -u kaffe/kaffe/kaffevm/jni/jni-refs.c:1.7 kaffe/kaffe/kaffevm/jni/jni-refs.c:1.8
--- kaffe/kaffe/kaffevm/jni/jni-refs.c:1.7	Mon Sep 25 18:24:21 2006
+++ kaffe/kaffe/kaffevm/jni/jni-refs.c	Tue Sep 26 20:13:35 2006
@@ -284,10 +284,10 @@
 void KaffeJNI_DeleteWeakGlobalRef(JNIEnv *env UNUSED, jweak ref)
 {
  jobject obj;
+ void *ref2 = (void*)(((uintp)ref) & (~(uintp)1));
 
  BEGIN_EXCEPTION_HANDLING_VOID();
 
- void *ref2 = (void*)(((uintp)ref) & (~(uintp)1));
  assert(KGC_getObjectIndex(main_collector, ref2) == KGC_ALLOC_VMWEAKREF);
 
 #if defined(ENABLE_JVMPI)
More information about the kaffe mailing list